21. júl 2024, nedeľa, 19:02
Predmety
Kritéria hodnotenia
Slovenský jazyk
Vyučujúci: PhDr. Nastišinová Juliana

Nové sondy:
NS1
NS2
Anglický jazyk
Vyučujúci: PhDr. Juraj Hromják, RNDr. Ivana Lorinčíková, Mgr. Zuzana Szmolková, Mgr. Júlia Smoroňová
Francúzsky jazyk
Vyučujúci: Ing. Zuzana Čekanová, Mgr. Jana Štecová

Čo je to DELF - DELF version junior – DALF?

DELF: Diplôme d'études en langue française (Jazykový cerifikát z francúzskeho jazyka)
DALF: Diplôme approfondi de langue française (Rozšírený jazykový cerifikát z francúzskeho jazyka)

Tieto certifikáty
- sú zosúladené so Spoločným európskym referenčným rámcom pre výučbu cudzích jazykov, na základe ktorého majú viacero úrovní,
- sú medzinárodne uznávané v celom svete, slúžia ako doklad o úrovni všetkých kompetencií v cudzom jazyku,
- vydáva ich Ministerstvo školstva Francúzskej republiky.

Na našej škole ponúkame možnosť organizácie štyroch jazykových úrovní v DELF version scolaire et junior (DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2).

Viac informácií o jednotlivých úrovniach a o týchto certifikátoch nájdete na:
http://banska.alliance.free.fr/delf2006sk.htm
http://www.ciep.fr/delfdalf/

Matematika
Vyučujúci: Mgr. Zita Dzuriková, PaedDr. Róbert Lichvár, Mgr. Mária Mihaľová

Pre žiakov S
1. Projekt geometria

Pre žiakov Q
1. Výroková logika a množiny
2. Výrazy
3. Základné vlastnosti funkcií
4. Rovnice a sústavy rovníc
5. Kvadratické funkcie a kvadratické rovnice - opakovanie
6. Planimetria 1

Pre žiakov 2. A a Sx
1. Mocninové funkcie
2. Výrazy s odmocninami
3. Exponenciálne a logaritmické funkcie
4. Goniometria 1

Informatika
Vyučujúci: Ing. Mária Vujčíková

cvičenia
DOD
pokus
Pokus2

Materiály pre maturantov
1. HW,SW,PS
2. Pascal
3. Algoritmus
4. Digitálne video a zvuk
5. Úlohy - Pascal
6. Word (praktické)

Fyzika
Vyučujúci: Mgr. František Lörinc, Mgr. Jozef Szmolka
Biológia
Vyučujúci: Ing. Magdaléna Lichvárová, Ing. Zuzana Čekanová
Pre žiakov 1. A
Vedomostné požiadavky na test z tematického celku cytológia.

Pre žiakov Sp, 3. A a 3. B
Modelové príklady z genetiky.

Telesná výchova, telesná a športová výchova
Vyučujúci: PaedDr. Jozef Miko, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Andrej Zubrický

TEV a TŠV: http://www.jozefmiko.sk/gapmiko_turisticke_kurzy.htm,

Jozef Miko:http://www.jozefmiko.sk

Výsledky športových súťaží našich žiakov v šk.r. 2010/2011

Anketa
x
Hlasovalo: 0
webdesign by White Crown & powered by palino

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!