24. júl 2024, streda, 21:30
Prijímacie skúšky
Výsledkové listiny
Prihlášky na štúdium
V prípade, ak máte problém so zháňaním prihlášky, tu si ju môžete vytlačiť. Prihlášku je potrebné vytlačiť obojstranne.

Zároveň vás prosíme, aby ste do prihlášky uvádzali aj vaše telefónne číslo pre prípad, ak by sme sa s vami v priebehu prijímacieho konania potrebovali urýchlene kontaktovať. Vaše telefónne číslo nám môžete oznámiť aj emailom na adresu mihalova@gymkomsab.edu.sk.

Prihláška na štúdium na strednej škole
( v danom dokumente: 1. a 2. strana pre obojstrannú tlač )

Číslo našej školy a číslo študijného odboru 4G

Prihláška okrem základných údajov o žiakovi a jeho výsledkoch počas štúdia na ZŠ, základných údajov o zákonnom zástupcovi žiaka a vyjadrenia triedneho učiteľa, resp. výchovného poradcu, obsahuje aj posudok lekára. Z tohto dôvodu si návštevu u svojho lekára naplánujte tak, aby ste prihlášku podali riaditeľovi ZŠ najneskôr do 10. apríla (§ 63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.). Riaditeľ základnej školy odosiela prihlášku na strednú školu najneskôr do 20. apríla.

Prihlášky, ktoré budú potvrdené alebo odoslané po stanovených termínoch, škole nemôže akceptovať.

Kritériá prijatia - zverejnené nižšie
KRITÉRIÁ prijatia na štúdium v šk.r. 2021/2022:
4-ročné štúdium

Rámcový učebný plán_DSA_2020_IPP
Rámcový učebný plán_DSA_2020_TEV

KRITÉRIÁ prijatia na štúdium v šk.r. 2020/2021:
4-ročné štúdium

Základné informácie o PS v šk.r. 2020/2021:
4-ročné štúdium - základné informácie


KRITÉRIÁ prijatia na štúdium v šk.r. 2019/2020:
4-ročné štúdium

KRITÉRIÁ prijatia na štúdium v šk.r. 2018/2019:
4-ročné štúdium

KRITÉRIÁ prijatia na štúdium v šk.r. 2017/2018:
4-ročné štúdium

KRITÉRIÁ prijatia na štúdium v šk.r. 2014/2015:
4-ročné štúdium,
8-ročné štúdium.V šk.r. 2014/2015 otvárame dve triedy 1. ročníka gymnázia so 4-ročným vzdelávacím programom, s celkovým počtom žiakov 60, triedu PRÍMA s 8-ročným vzdelávacím programom NEOTVÁRAME.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE si pozrite TU,
podrobné kritéria prijatia na obe formy štúdia SÚ ZVEREJNENÉ VYŠŠIE!


Poznámka: Na základe § 64 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaná (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľ do začiatku termínu konania prijímacích skúšok upraví počet tried prvého ročníka, s výnimkou počtu tried gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, ak záujem žiakov výrazne prevyšuje určený počet tried.

Výsledky prijímacieho konania 4G na šk. rok 2014/2015
Výsledky PS na štúdium v šk.r.2014/2015 a info o zápise zverejnené TU!

INFO o konaní 2. kola PS na nenaplnený počet miest je zverejnené TU!


Pri zápise zákonný zástupca uchádzača vyplní prihlášku na vyučovanie predmetu etická výchova alebo náboženská výchova, na vyučovanie dvoch cudzích jazykov. Tlačivo bude k dispozícii aj pri zápise. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vám vydala príslušná základná škola.

Ukážky testov
RUP
Anketa
x
Hlasovalo: 0
webdesign by White Crown & powered by palino

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!