17. júl 2024, streda, 17:59
Kontakty
Identifikácia školy
Korešpondenčná adresa:
Gymnázium Antona Prídavka
Komenského 40
083 01 Sabinov
(zobraziť na mape, satelitná snímka)

tel: 051/75679 50 (spojovateľka), 051/75679 12 (sekretariát)
fax: 051/75679 99
email: gamnoziu@gymkomsab.edu.sk
internet: http://www.gymkosb.sk, http://gymkosb.edupage.org
IČO: 161152
DIČ: 2020711352
Bankové spojenie: 8826642110/5600
Kód školy (pre potreby ŠPÚ, NÚCEM, ŠVS ap.): 671042
Kontakty na vyučujúcich, ich aprobácie a triednictvo
Na priame odosielanie emailov musíte mať správne nastavený Outlook. Do kabinetov vyučujúcich môžete volať priamo na nižšie uvedené telefónne čísla.

Štruktúra emailových adries pedagogických zamestnancov školy: (bez diakritiky a medzier) priezvisko@gymkomsab.edu.sk

Ing. Čekanová Zuzana (Če), aprob.: FRJ/BIO, TU septima
cekanova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 23

Mgr. Hetešová Adela (He), aprob.: DEJ/GEG,
hetesova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 24

Ing. Lichvárová Magdaléna (La), aprob.: BIO, TU oktáva
lichvarova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 30

RNDr. Lorinčíková Ivana (Lr), aprob.: ANJ/BIO/CHE, výchovný poradca
lorincikova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 21

Mgr. Lörinc František (Lo), aprob.: MAT/FYZ/INF, zást. riad. školy
lorinc@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 13

Mgr. Mihaľová Mária (Mm), aprob.: MAT/INF, TU 1.A
mihalova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 11

PhDr. Nastišinová Juliana (Na), aprob.: SJL/DEJ
nastisinova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 22

Mgr. Németh Jozef (Ne), aprob.: DEJ/NAS, 3.A
nemeth@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 33

Mgr. Szmolková Zuzana (Sa), aprob.: ANJ/NAS
szmolkova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 31

Mgr. Smoroňová Júlia (Sm), aprob.: ANJ/SJL, 2.A
smoronova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 21

Mgr. Šoltisová Alžbeta (Šo), aprob.: TEV (TŠV)/RUJ,
soltisova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 24 alebo 051/75679 15 (športová hala)

Ing. Vujčíková Mária (Vu), aprob.: INF
vujcikova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 34

Mgr. Zakuťanská Zdenka (Za), aprob.: NEJ/RUJ, 4.B
zakutanska@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 25

Mgr. Zubrický Andrej (Zu), aprob.: TEV (TŠV), riaditeľ školy
zubricky@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 10

Ing. Zvijáková Božena (Zv), aprob.: CHE, 4.A
zvijakova@gymkomsab.edu.sk, tel.: 051/75679 32
Anketa
x
Hlasovalo: 0
webdesign by White Crown & powered by palino

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!