22. júl 2024, pondelok, 05:58
GymkoSB.edupage
Naša škola umožňuje žiakom a rodičom prístup k základným informáciám týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu z pohodlia domova, stačí mať pripojenie na internet. Kedykoľvek tak môžete nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky, pozrieť si aktuálne suplovanie, ako aj suplovanie za predchádzajúce dni a na nasledujúci deň, pozrieť si podrobné rozvrhy hodín, maturitný rozvrh, či maturitné výsledky.

1. Elektronická žiacka knižka
2. Suplovanie
3. Rozvrhy hodín
4. Maturitný rozvrh a výsledky maturitnej skúšky
1. Elektronická žiacka knižka
Potrebujete zistiť, aké známky má Vaše dieťa v priebehu školského roka, príp. kedy Vaše dieťa chýbalo v škole a koľko má vymeškaných hodín?
Kliknite na našu elektornickú žiacku knižku.
Na prezeranie známok a dochádzky potrebujete poznať svoje prihlasovacie meno a heslo. V prípade, že ho ešte nemáte, kontaktujte svojho triedneho učiteľa. Prihlasovacie meno a heslo môže byť vydané iba rodičovi.
2. Suplovanie
Potrebujete zistiť, či Vášmu dieťaťu zajtra skutočne odpadne 1. hodina? Zaujíma Vás, či mu dnes neodpadla posledná hodina?
Pozrite si suplovanie a presvedčte sa.
Na prezeranie suplovania svoje prihlasovacie meno a heslo nepotrebujete.
3. Rozvrhy hodín
Potrebujete zistiť, kedy má triedny učiteľ Vášho dieťaťa okno alebo kedy končí vyučovanie, aby ste sa s nim mohli stretnúť?
Kliknite na rozvrhy hodín a vyhľadajte si napr. rozvrh hodín Vášho triedneho učiteľa.
Na prezeranie rozvrhov hodín svoje prihlasovacie meno a heslo nepotrebujete.

Kompletné rozvrhy hodín si môžete stiahnuť aj do svojho mobilného telefónu. Návod nájdete tu.

4. Maturita
Zabudli ste, o ktorej maturuje Vaše dieťa zo slovenského jazyka a literatúry alebo Vás zaujímajú jeho priebežné výsledky z maturitnej skúšky?
Na stránkach GymkoSB.edupage nájdete aj všetko potredné o maturitnej skúške.
Na prezeranie výsledkov maturitnej skúšky potrebujete poznať svoje prihlasovacie meno a heslo. V prípade, že ho ešte nemáte, kontaktujte svojho triedneho učiteľa. Prihlasovacie meno a heslo môže byť vydané iba rodičovi.
Na prezeranie maturitného rozvrhu svoje prihlasovacie meno a heslo nepotrebujete.
Prihlasovacie meno a heslo na GymkoSB.edupage
Prihlasovacie mená a heslá sú generované pre každého žiaka automaticky. V prípade, že ich chcete zmeniť, zákonný zástupca žiaka o to môže požiadať osobne alebo elektronicky triedneho učiteľa, pričom v emaili uveďte staré prihlasovacie meno a heslo a nové prihlasovacie meno a heslo, o ktoré žiadate. O zmene budete informovaný spätným emailom. V prípade straty prihlasovacieho mena alebo hesla sa taktiež obráťte na triedneho učiteľa.

V prípade, ak nechcete, aby sa na stránkach GymkoSB.edupage zobrazovalo vaše celé meno a priezvisko, môžu sa tam zobrazovať iba vaše iniciálky. O zmenu požiadajte svojho triedneho učiteľa.
Anketa
x
Hlasovalo: 0
webdesign by White Crown & powered by palino

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!