23. júl 2024, utorok, 13:05
Akcie a novinky
novinky
06. 09. 2018
16. 12. 2014
Tradičná Vianočná akadémia sa uskutoční 19.12.2014 o 11.00. Radi Vás uvidíme.
Tradičné školské akcie
September
- Otvorenie šk. roka (2. 9. 2013)

Október
- Imatrikulácia prvákov

November
- Deň študentstva

December
- Mikuláš

- Vianočný koncert

Január
- Deň otvorených dverí
Február
- Gymnaziálny ples

- Valentín

Marec
- EČ a PFIČ MS

Máj
- Prijímacie konanie do 1. ročníkov 4-ročného štúdia

- ÚFIČ MS

Jún
- Deň detí
- Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného štúdia
- Školské výlety
- Summerfest
- Ukončenie šk. roka (30. 6. 2014)


- KURZY A EXKURZIE:
- Lyžiarské kurzy (1. roč. a Q)
- Turistický kurz (2. roč. a Sx)
- Kurz na ochranu človeka a prírody (3. roč. a Sp)
- Dejepisno-geografická exkurzia (výber žiakov)
- Exkurzia Oswienčim (výber žiakov)
- Exkurzia Praha (výber žiakov)
- Exkurzia Londýn (výber žiakov)
Anketa
x
Hlasovalo: 0
webdesign by White Crown & powered by palino

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!